Δρόμος Express Α.Ε.

Υπηρεσίες

Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών Γενικών Μεταφορών και παροχής υπηρεσιών συλλογής εμπορευμάτων, συσκευασίας, φορτοεκφορτώσεων φορτηγών-container καθώς και παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Πάντα σε άμεση σχέση με τους πελάτες μας.

Συσκευασίες - Ανασυσκευασίες

Φορτοεκφορτώσεις-Συσκευασίες και Ανασυσκευασίες

Η ΔΡΟΜΟΣ EXPRESS A.E., εταιρεία παροχής υπηρεσιών συλλογής εμπορευμάτων, συσκευασίας, φορτοεκφορτώσεων φορτηγών-container καθώς και παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, με έδρα τoν Κορυδαλλό, δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί , με ευέλικτους τρόπους , επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό με την εμπειρία που διαθέτουμε.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών μας καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών.

Η Εταιρεία μας προσφέρει ανθρώπινους πόρους σε εξειδικευμένο ή μη εξειδικευμένο προσωπικό που μπορούν να καλύψουν από βασικές ανάγκες απλής χειρωνακτικής εργασίας έως και απολύτως εξειδικευμένες απαιτήσεις για συλλογή παραγγελιών (picking), καταμετρήσεις εμπορευμάτων (inventory), παραγωγή με βάση παρτίδες εμπορευμάτων (Lot Trace), εξασφαλίζοντας υψηλά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Φορτοεκφορτώσεις Φορτηγών-Container
  • Συλλογη Eμπορευματων
  • Συσκευασίες

 

Φορτοεκφορτώσεις Φορτηγών – Container

Η Εταιρεία μας  αναλαμβάνει φόρτωση & εκφόρτωση container καθώς και των εμπορευμάτων που περιέχονται σε αυτά με δικούς της εργάτες στο χώρο σας με συνέπεια, εμπειρία, υπευθυνότητα, και σοβαρότητα.

 

 

 

 

Picking (Συλλογή Εμπορευμάτων)

Η εταιρεία μας διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συλλογή εμπορευμάτων (picking) είτε με την λίστα συλλογής προϊόντων (Picking list) , είτε με την χρήση Remote Frequency (RF) συστημάτων.

Ειδική έμπειρη ομάδα μετά τη συλλογή  τοποθετεί τα εμπορεύματα  σε κιβώτια διανομής. Η συσκευασία μπορεί να περιγραφεί ως ένα συντονισμένο σύστημα για την προετοιμασία εμπορευμάτων για μεταφορά, αποθήκευση, logistics, πώληση, και την τελική χρήση.

 

 

Συσκευασία Εμπορευμάτων (Packing)

Τοποθέτηση εμπορευμάτων μετά την συλλογή τους σε κιβώτια διανομής με τρόπου που εξασφαλίζει την ακεραιότητα των προϊόντων και την μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κιβωτίου καθώς και δημιουργία packing list είτε με χειρόγραφα είτε με μηχανογραφική υποστήριξη.

 

Απογραφές εμπορευμάτων

Απογραφή εμπορευμάτων ποσοτικά, χωροταξικά και με βάση άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνίες λήξης ή παρτίδες, οργάνωση της διαδικασίας, επιστασία (αν επιλέγεται από τον Πελάτη) από έμπειρους εργοδηγούς και παροχή ειδικού portable λογισμικού για την απογραφή ώστε με το πέρας του έργου να παραδοθούν ηλεκτρονικά τα δεδομένα.

 

Στόχος της εταιρείας: Άμεση και Αποτελεσματική εξυπηρέτηση και Ανάπτυξη Σχέσεων Εμπιστοσύνης.

Σκοπός της εταιρείας: Δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών.