Δρόμος Express Α.Ε.

Υπηρεσίες

Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών Γενικών Μεταφορών και παροχής υπηρεσιών συλλογής εμπορευμάτων, συσκευασίας, φορτοεκφορτώσεων φορτηγών-container καθώς και παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Πάντα σε άμεση σχέση με τους πελάτες μας.

Μεταφορές Ψυχρού και Ξηρού Φορτίου

Υπηρεσίες Μεταφορών

Η ΔΡΟΜΟΣ EXPRESS A.E.  αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τις μεταφορές σας!

Παρέχει με ασφάλεια και υπευθυνότητα:

  • Αστικές Μεταφορές
  • Εθνικές Μεταφορές

Επεκτείνεται συνεχώς σε καινούργιες συνεργασίες. Με συνεχή επένδυση στην εταιρία έχουμε καταφέρει να καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτίων και τη μεταφορά τους.

Διαθέτει στόλο:

  • 25 επικαθύμενων για αστικές και εθνικές μεταφορές και
  • 35 αυτοκινήτων χωρητικότητας 8 -17 παλετών και 10 van για τις αστικές διανομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όλα τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης των μεταφορών σας μέσω GPS με δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικού POD για τις αποστολές σας.

Στόχος της εταιρείας: Άμεση και Αποτελεσματική εξυπηρέτηση και Ανάπτυξη Σχέσεων Εμπιστοσύνης.

Σκοπός της εταιρείας: Δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών.