Δρόμος Express Α.Ε.

Ποιοί Είμαστε

Η Εταιρεία μας

Η ΔΡΟΜΟΣ EXPRESS A.E είναι μια σύγχρονη εταιρία στο χώρο της μεταφοράς.

Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τις μεταφορές σας!

Παρέχει με ασφάλεια και υπευθυνότητα αστικές και πανελλαδικές μεταφορές.  Επεκτείνεται συνεχώς σε καινούργιες συνεργασίες. Με συνεχή επένδυση στην εταιρία έχουμε καταφέρει να καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτίων και τη μεταφορά τους.

Η ΔΡΟΜΟΣ EXPRESS, εταιρεία παροχής υπηρεσιών συλλογής εμπορευμάτων , συσκευασίας, φορτοεκφορτώσεων φορτηγών-container καθώς και παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, με έδρα τoν Κορυδαλλό, δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί , με ευέλικτους τρόπους , επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό με την εμπειρία που διαθέτουμε.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών μας καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Β. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ -CONTAINER

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ